ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Nr. 715/08.02.2019

 

Unitatea administrativ-teritorială COMUNA ZADARENI, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 22, începând cu data de 14.02.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei ZADARENI, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

PRIMAR,

Nume, prenume: ec.Petri Doina

Semnătură, ștampilă

Notă: Anunțul trebuie publicat cu cel puțin 5 zile înaintea publicării documentelor tehnice într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale.

(mai mult…)

Updated: 22 februarie 2019 — 3:57 pm

Anunț organizare concurs – post contractual, perioadă nedeterminată, normă întreagă – referent debutant – Compartimentul Secretariat și Relații cu Publicul

ANUNT

Primăria comunei Zădăreni organizează concurs pentru ocuparea postului de natură contractuală pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, de referent debutant la Compartimentul Secretariat și Relații cu Publicul din cadrul aparatului propriu de specialitate a primarului comunei Zădăreni, județul Arad.

(mai mult…)

Updated: 5 februarie 2019 — 2:32 pm