Istoric

Prima atestare documentară a localității Zădăreni datează din anul 1333. Săpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului aduc dovezi materiale ale unor locuiri încă mult înainte, astfel în locul numit “Cartierul Nou” s-au descoprit o așezare din epoca fierului și o necropolă romană.

 

Sursa: Wikipedia.com