HCL 2020

În coformitate cu prevederile O.U.G. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, începând cu 1 ianuarie 2020 hotărârile autorității deliberative vor fi publicate exclusiv în secțiunea MONITOR OFICIAL LOCAL