ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

 

COMUNA ZĂDARENI, titular al proiectului – Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Bodrogu Nou, comuna Zădăreni, județul Arad (studiu de fezabilitate), anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Bodrogu Nou, comuna Zădăreni, județul Arad (studiu de fezabilitate) propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Bodrogu Nou, comuna Zădăreni, județul Arad”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Potecția Mediului Arad, din municipiul Arad, str. Splaiul Mureș, FN, județul Arad, în zilele de luni – vineri, între orele 800 – 1630, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității componente pentru protecția mediului.

(mai mult…)

Updated: 20 mai 2020 — 8:57 am

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

 

COMUNA ZĂDARENI anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Înfințare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Bodrogu Nou, comuna Zădăreni, județul Arad (studiu de fezabilitate), propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Bodrogu Nou, comuna Zădăreni, județul Arad.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arad din municipiul Arad, str. Splaiul Mureș, FN, județul Arad și la sediul titularului din comuna Zădăreni, nr. 28, județul Arad, în zilele de luni – vineri, între orele 800 – 1600.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arad din municipiul Arad, str. Splaiul Mureș, FN, județul Arad.

(mai mult…)

Updated: 22 aprilie 2020 — 10:55 am