Categorie: Noutăți

ANUNŢ PUBLIC

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂDĂRENI cu sediul în comuna Zădăreni, nr.28, judeţul Arad, titular al proiectului „Lucrări de reabilitare reţea de Iluminat public în comuna Zădăreni, judeţul Arad, activităţii cod CAEN 4321 – Lucrari de instalatii electrice, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru reabilitarea reţelei de iluminat stradal din localităţile Zădăreni şi Bodrogu Nou desfăşurată pe raza comunei Zădăreni, judeţul Arad.

Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul Primăriei Comunei Zădăreni, în fiecare zi lucrătoare între orele 8.00 – 16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Primăriei Comunei Zădăreni, pe toatǎ durata derulări procedurii de autorizare.

Primar,

Petri Doina

Updated: 20 decembrie 2017 — 12:52 am