Anunț – organizare concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de Inspector de Specialitate grad profesional IA la Compartimentul Implementare Proiecte

ANUNȚ

Primăria comunei Zădăreni organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de Inspector de Specialitate grad profesional IA la Compartimentul Implementare Proiecte din cadrul Primăriei comunei Zădăreni, județul Arad:

Condiții generale:

au cetatenia română și domiciliul în România;
• cunosc limba română;
• îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege;
• au capacitate deplină de exercițiu și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției;
• nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea de infracțiuni;
• îndeplinesc condițiile specifice postului;
• nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
• au un comportament corespunzator cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
• nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliție politică;

Condiții specifice:

  • studii superioare în domeniul Ştiinţe Administrative – Administraţie publică;

  • vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani.

  • permis de conducere categoria B;

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Zădăreni din localitatea Zădăreni, str. Primăverii, nr. 28, județul Arad şi constă în:

  • proba scrisă în data de 13.02.2024 ora 1000

  • proba practică în data de 15.02.2024 ora 1200

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul Primăriei comunei Zădăreni din localitatea Zădăreni, str. Primăverii nr. 28, judeţul Arad. Relatii suplimentare la sediul instituţiei, la telefon 0257413024 şi pe site-ul acesteia www.primariazadareni.ro.

Primar,

Ing. Şiclovan Petru


BIBLIOGRAFIE

  1. Legea nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  2. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată;

  3. H.G. 395/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată.

  4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata cu modificările şi completările ulterioare;

  5. Legea nr. 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările şi completările ulterioare;

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Continuarea navigării reprezintă acceptarea cookies DETALII

Implicit, site-ul acceptă "cookies", acestea fișiere fiind vitale pentru afișarea optimă a conținutului. Totuși, avem obligația legală, conform normelor prevăzute în legislația EU să vă oferim posibilitatea de a opta dacă veți folosi acestă tehnologie sau nu. Continuarea navigării, sau apăsarea butonului "Acceptă" reprezintă acceptul Dvs. tacit sau, după caz, explicit, pentru folosirea cookie-urilor.

Închide