Nr. 6379 din 19.10.2020

ANUNT

Primăria comunei Zădăreni organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior a funcției publice de AUDITOR, clasa I, grad profesional PRINCIPAL în cadrul Compartimentului AUDITOR din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zadareni

Propunem ca acest concurs/examen să se desfăşoare în trei etape, după cum urmează:

  • selecţia dosarelor – în termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor;

  • proba scrisă în data de 24 Noiembrie 2020 orele 1000

  • interviul în data de 26 Noiembrie 2020 orele 1400

Condiţiile de participare în conformitate cu art. 479 din OUG nr. 57/2019, sunt următoarele:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 15 zile lucătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III a la sediul Primăriei comunei Zădăreni. Relatii suplimentare la sediul instituţiei, la telefon 0257413024 şi pe site-ul acesteia www.primariazadareni.ro.

PRIMAR,

Ec. PETRI DOINA


I. Funcția: Auditor, clasa I, grad profesional Superior, la Compartimentului Auditor, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zădăreni, judetul Arad.

BIBLIOGRAFIE:

  1. Constituţia României republicată în M.O.nr. 767 din 31 octombrie 2003;

  2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  3. Legea nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  5. O.M.F.P. nr. 252/2004 -pentru aprobarea Codului privind conduita etica auditorului intern;

  6. O.G. nr.119/1999 – privind controlul intern/ managerial şi controlul financiar preventiv, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

  7. O.M.F.P. nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

Primar,

Ec. Petri Doina

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Continuarea navigării reprezintă acceptarea cookies DETALII

Implicit, site-ul acceptă "cookies", acestea fișiere fiind vitale pentru afișarea optimă a conținutului. Totuși, avem obligația legală, conform normelor prevăzute în legislația EU să vă oferim posibilitatea de a opta dacă veți folosi acestă tehnologie sau nu. Continuarea navigării, sau apăsarea butonului "Acceptă" reprezintă acceptul Dvs. tacit sau, după caz, explicit, pentru folosirea cookie-urilor.

Închide