Publicație de căsătorie – Pascal Lucian-Gheorghe / Iorga Crina

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂDĂRENI

STARE CIVILĂ

NR. 10050 DIN 02.04.2020

 

PUBLICAŢIE

Azi 02.04.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PASCAL LUCIAN-GHEORGHE, în vârstă de 53 de ani, cu domiciliul în comuna Zădăreni, Nr. 69, judeţul Arad, şi a d-ei IORGA CRINA, în vârstă de 44 de ani, domiciliată în comuna Zădăreni, Nr. 618, judeţul Arad.

În temeiul art. 285 alin.1şi2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Afişat azi OFIŢER DE STARE CIVILĂ,

02.04.2020 Petri Doina