Anunț – concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de gurad (femeie de serviciu) din cadrul Căminului de Bătrâni din comuna Zădăreni

Nr. 1893 din 18.03.2020

ANUNȚ

Primăria comunei Zădăreni organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de gurad (femeie de serviciu) din cadrul Căminului de Bătrâni din comuna Zădăreni, județul Arad:

Condiții generale:

au cetatenia romana si domiciliul in Romania;
• cunosc limba romana;
• indeplinesc conditiile de studii si vechime prevazute de lege;
• au capacitate deplina de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei;
• nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea de infractiuni;
• indeplinesc conditiile specifice postului;
• nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
• au un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
• nu au fost agenti sau colaboratori ai organelor de securitate ca politie politica;

Condiții specifice:

studii profesionale sau gimnaziale;

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Zădăreni din localitatea Zădăreni, nr. 28, județul Arad, şi constă în:

  • proba scrisă în data de 13.04.2020 ora 1000.

  • proba practică în data de 15.04.2020 ora 1200.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 15 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III a la sediul Primăriei comunei Zădăreni. Relatii suplimentare la sediul instituţiei, la telefon 0257413024 şi pe site-ul acesteia www.primariazadareni.ro.

Acte necesare inscrierii

-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare.

-copie act de identitate

-copie dupa actele de studii

-copie dupa carnetul de munca, conforma cu originalul, sau , dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor.

-cazier judiciar

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate şi analize medicale pentru angajare.

-curriculum vitae

-recomandare de la ultimul loc de munca

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.

PRIMAR,

Ec. PETRI DOINA


BIBLIOGRAFIE

B. POSTUL VACANT – post de conducere pe perioadă nedeterminată de Guard – femeie de serviciu, din cadrul Căminului de bătrâni Zădăreni, județul Arad

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS

       personal contractual – guard (femeie de serviciu)

1. Legea nr. 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordin nr. 261/2007 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

4. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

5. Legea nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

PRIMAR,

Ec. PETRI DOINA

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Continuarea navigării reprezintă acceptarea cookies DETALII

Implicit, site-ul acceptă "cookies", acestea fișiere fiind vitale pentru afișarea optimă a conținutului. Totuși, avem obligația legală, conform normelor prevăzute în legislația EU să vă oferim posibilitatea de a opta dacă veți folosi acestă tehnologie sau nu. Continuarea navigării, sau apăsarea butonului "Acceptă" reprezintă acceptul Dvs. tacit sau, după caz, explicit, pentru folosirea cookie-urilor.

Închide