Publicație de căsătorie – Tarce Liviu-Vasile / Gruie Georgiana-Gabriela

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂDĂRENI

STARE CIVILĂ

NR. 10015 DIN 30.01.2020

 

PUBLICAŢIE

Azi 30.01.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TARCE LIVIU-VASILE, în vârstă de 31 de ani, cu domiciliul în comuna Zădăreni, Nr. 117, judeţul Arad, şi a d-rei GRUIE GEORGIANA-GABRIELA, în vârstă de 22 de ani, domiciliată în sat Sînpetru German, nr. 137, comuna Secusigiu, județul Arad.

În temeiul art. 285 alin.1şi2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Afişat azi 

30.01.2020

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ,

Petri Doina