Publicație de căsătorie – Cumpătă Beniamin / Raposo Santos Julianja

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂDĂRENI

STARE CIVILĂ

NR. 10182 DIN 03.12.2019

  

PUBLICAŢIE

     Azi 03.12.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CUMPĂTĂ BENIAMIN, în vârstă de 27 de ani, cu domiciliul în comuna Zădăreni, Bl. 1, Et.2, Ap.6, judeţul Arad, şi a d-ei RAPOSO SANTOS JULIANJA, în vârstă de 35 de ani, domiciliată în Brazilia.

     În temeiul art. 285 alin.1şi2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

         Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

         Afişat azi                               OFIŢER DE STARE CIVILĂ,

         03.12.2019                                               Petri Doina