Publicație de căsătorie – Matei Vasile-Gheorghe / Mazga Alina-Valentina

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂDĂRENI

STARE CIVILĂ

NR. 10166 DIN 08.11.2019

 

PUBLICAŢIE

 

     Azi 08.11.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MATEI VASILE-GHEORGHE, în vârstă de 37 de ani, cu domiciliul în comuna Zădăreni, Bl. 3-4, Sc.B Ap.1, judeţul Arad, şi a d-ei MAZGA ALINA-VALENTINA, în vârstă de 36 de ani, domiciliată în comuna Zădăreni, Bl. 3-4, Sc.B Ap.1, judeţul Arad.

     În temeiul art. 285 alin.1şi2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

         Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

 

         Afişat azi                               OFIŢER DE STARE CIVILĂ,

         08.11.2019                                               Petri Doina