Publicație de căsătorie – Gabor Petru-Florentin / Gil Usma Maria Nancy

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂDĂRENI

STARE CIVILĂ

NR. 10156 DIN 10.10.2019

 

PUBLICAŢIE

Azi 10.10.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GABOR PETRU-FLORENTIN, în vârstă de 44 de ani, cu domiciliul în comuna Zădăreni, satul Bodrogu Nou, nr. 31, judeţul Arad, şi a d-nei GIL USMA MARIA NANCY, în vârstă de 48 de ani, domiciliată în Columbia.

În temeiul art. 285 alin.1 şi 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Afişat azi OFIŢER DE STARE CIVILĂ,

10.10.2019 Petri Doina