Publicație de căsătorie – ATODIRESEI DUMITRU / POP CLAUDIA-IULIANA

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂDĂRENI

STARE CIVILĂ

NR. 10087 DIN 28.06.2019

 

PUBLICAŢIE

Azi 28.06.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ATODIRESEI DUMITRU, în vârstă de 31 de ani, cu domiciliul comuna Zădăreni, nr. 671, judeţul Arad, şi a d-rei POP CLAUDIA-IULIANA, în vârstă de 26 de ani, domiciliată comuna Zădăreni, nr. 671, judeţul Arad.

În temeiul art. 285 alin.1şi2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Afişat azi

28.06.2019

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ,

Petri Doina