ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

COMUNA ZADARENI

Nr. 3179 din 17.05.2019

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială ZADARENI, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 20,27, începând cu data de 23.05.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei ZADARENI, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

PRIMAR,

Nume, prenume: ec.Petri Doina

Semnătură, ștampilă

Notă: Anunțul trebuie publicat cu cel puțin 5 zile înaintea publicării documentelor tehnice într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale.