Anunț organizare concurs – post contractual, perioadă nedeterminată, normă întreagă – referent debutant – Compartimentul Secretariat și Relații cu Publicul

ANUNT

Primăria comunei Zădăreni organizează concurs pentru ocuparea postului de natură contractuală pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, de referent debutant la Compartimentul Secretariat și Relații cu Publicul din cadrul aparatului propriu de specialitate a primarului comunei Zădăreni, județul Arad.

Condiții generale:

au cetatenia romana si domiciliul in Romania;
• cunosc limba romana;
• indeplinesc conditiile de studii si vechime prevazute de lege;
• au capacitate deplina de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei;
• nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea de infractiuni;
• indeplinesc conditiile specifice postului;
• nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
• au un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
• nu au fost agenti sau colaboratori ai organelor de securitate ca politie politica;

Conditii de ocupare a postului:

– studii superioare;

– cunoștințe operare calculator Microsoft Windows și Office.

Concursul se va desfăşura în la sediul Primăria comunei Zădăreni din localitatea Zădăreni, nr. 28, județul Arad, şi constă în:

  • proba de calculator în data de 26.02.2019 ora 900.

  • proba scrisă în data de 26.02.2019 ora 1100.

  • proba de interviu în data de 28.02.2019 ora 1200.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 15 zile lucătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III a la sediul Primăriei comunei Zădăreni. Relatii suplimentare la sediul instituţiei, la telefon 0257413024 şi pe site-ul acesteia www.primariazadareni.ro

Acte necesare inscrierii

-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare.

-copie act de identitate

-copie dupa actele de studii

-copie dupa carnetul de munca, conforma cu originalul, sau , dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor.

-cazier judiciar

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate şi analize medicale pentru angajare.

-curriculum vitae

-recomandare de la ultimul loc de munca

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.

PRIMAR,

Ec. PETRI DOINA

 


POSTUL VACANT – post de execuție pe perioadă nedeterminată de Referent debutant la Compartimentul Secretariat și Relații cu Publicul, din cadrul Primăriei comunei Zădăreni, județul Arad

BIBLIOGRAFIE:

  1. Constituția României;

  2. Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  3. Legea nr. 544/2001 privind liberul accesul la informațiile de interes public, actualizată;

  4. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare;;

  5. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  6. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

7. Legea nr. 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările şi completările ulterioare;

Primar,

Petri Doina

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll Up

Continuarea navigării reprezintă acceptarea cookies DETALII

Implicit, site-ul acceptă "cookies", acestea fișiere fiind vitale pentru afișarea optimă a conținutului. Totuși, avem obligația legală, conform normelor prevăzute în legislația EU să vă oferim posibilitatea de a opta dacă veți folosi acestă tehnologie sau nu. Continuarea navigării, sau apăsarea butonului "Acceptă" reprezintă acceptul Dvs. tacit sau, după caz, explicit, pentru folosirea cookie-urilor.

Închide