Anunț concurs inspector urbanism

Nr. 5482 din 12.10.2016

ANUNT

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare si ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificată si completată de H.G. nr.1173/2008

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂDĂRENI, JUDEŢUL ARAD

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

  • Inspector, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Urbanism,

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Zădăreni, în data de 23.11.2016, ora 1000 – proba scrisă şi în data de 25.11.2016, ora 1400 – interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei comunei Zădăreni.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008.

Conditiile de participare la concurs si bibliografia stabilită se afisează la sediul Primariei comunei Zădăreni si pe site-ul Primariei comunei Zădăreni: www.primariazadareni.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon: 0257413024.

(2) Candidatii trebuie să îndeplinească conditiile generale prevăzute de art. 54-58, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare.

(3) Conditiile specifice de participare sunt:

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă domeniul de licenţă:

– Arhitectură, Urbanism şi amenajarea teritoriului sau Inginerie în construcţii civile si/industriale;


BIBLIOGRAFIE: 11-bibliografie-urbanism