Anunț concurs posturi contractuale

Nr. 3038 din 09.06.2016

ANUNȚ

Primăria comunei Zădăreni organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, din cadrul Căminului de Bătrâni din comuna Zădăreni, județul Arad:

Primăria comunei Zădăreni organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, din cadrul Căminului de Bătrâni din comuna Zădăreni, județul Arad:

A. POSTUL VACANT – 2 (două) posturi contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată de Muncitor necalificat – Guard (femeie de serviciu);

B. POSTUL VACANT 1 (un) post contractul de execuție pe perioadă nedeterminată de Asistent medical;

Condiții generale:

au cetatenia romana si domiciliul in Romania;
• cunosc limba romana;
• indeplinesc conditiile de studii si vechime prevazute de lege;
• au capacitate deplina de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei;
• nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea de infractiuni;
• indeplinesc conditiile specifice postului;
• nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
• au un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
• nu au fost agenti sau colaboratori ai organelor de securitate ca politie politica;

Condiții specifice:

A. Condiții speciale necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs

Guard (femeie de serviciu)

studii generale sau profesionale.

B. Condiții speciale necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs

Asistent medical

absolvent de studii medii sau postliceale în domeniul/specialitatea asistent medical generalist;

– Certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

– Asigurare de malpraxis;

cunoştinţe minime de operare PC: Windows şi Office(Word și Excel introducere date).

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Zădăreni din localitatea Zădăreni, nr. 28, județul Arad, şi constă în:

  • proba scrisă în data de 11.07.2016 ora 1000.

  • proba practică în data de 13.07.2016 ora 1200.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 15 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III a la sediul Primăriei comunei Zădăreni. Relatii suplimentare la sediul instituţiei, la telefon 0257413024 şi pe site-ul acesteia www.primariazadareni.ro

Acte necesare inscrierii

-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare.

-copie act de identitate

-copie dupa actele de studii

-copie dupa carnetul de munca, conforma cu originalul, sau , dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor.

-cazier judiciar

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate şi analize medicale pentru angajare.

-curriculum vitae

-recomandare de la ultimul loc de munca

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.

PRIMAR,

Ec. PETRI DOINA


Documente concurs

METODOLOGIE CONCURS ASISTENT MEDICAL

Bibliografie ASISTENT MEDICAL